Phone

+31655130058

For more information

info@beautydenhaag.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 10AM - 22PM


BeautyDenHaag Den Haag-Leidschenveen
Veenweg 128
2493 ZB Den Haag

BeautyDenHaag Den Haag-Voorburg
Westvlietweg 55
2491 ED Den Haag

E: info@beautydenhaag.nl
T: 06 55 13 00 58

BTW NL144883053B02  |  KVK 55934846

Veenweg: Met de auto vanaf Den Haag Centrum:

A12 richting Zoetermeer Afslag Nootdorp, stoplichten links, rotonde eerste afslag, volgende rotonde rechts en in de bocht gelijk naar links het rode fietspad op, rechtdoor tot nummer 128 aan de rechterkant, dit is een groot wit huis. Gratis parkeren in 1 van de vier parkeervakken.

Veenweg: Met de fiets van Den Haag Centrum:

Relatief simpel, het belangrijkste is dat je het voetgangersviaduct gebruikt over de A4, ook wel het rode fietspad richting Leidschenveen. De Veenweg is ook een rood fietspad en is een kruising met dit fietspad uiteindelijk. Je komt er dus vanzelf als je doorfietst! 20 min vanaf het Centrum.

Per tram: 3/4 halte Leidschenveen, 10 minuten lopen


Openingstijden tussen 9.00 uur en 23.00 uur.

Op alle behandelingen en acties en andere diensten en produkten van salon BeautyDenHaag zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden 
1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. BDH verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

2. Om geheel ontspannen de behandeling in te gaan, is het advies om op tijd aanwezig te zijn of klaar te staan als we een afspraak bij je thuis hebben.

3. Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot je sportieve en medische verleden. Geef aan wat voor jou het doel van de behandeling is en vooral waar je eventueel last van hebt.

5. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de behandeling gestaakt worden en zal ik je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.

6. Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelingsperiode toegepast mag worden.

7. Eventueel medicijngebruik dien je mee te delen.

8. BDH behoudt zich het recht om klanten te weigeren.

9. BDH is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

10. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos gewijzigd of afgezegd worden. Bij het niet tijdig annuleren zal BDH de behandeling volledig in rekening brengen.

11. Bij huidverbeteringstechnieken dien je een verklaring te tekenen waarin alle risico’s worden benoemd en wordt gevraagd om een bevestiging van jouw kennisname hiervan middels een handtekening.

7 Comments

  1. Hello, I was just taking a look at your website and filled out your contact form. The “contact us” page on your site sends you messages like this via email which is the reason you are reading through my message right now correct? This is the holy grail with any kind of online ad, getting people to actually READ your message and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have an advertisement you would like to blast out to tons of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide let me know, I can even target specific niches and my costs are very reasonable. Write a reply here: trinitybeumer@gmail.com

Leave A Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.